Livgardes Musikkorps venner

Dette er en forening der har følgende formål:

Foreningens formål er at virke for udbredelse og fremme af militær og harmoniorkester musik samt kendskab til Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Dette fremmes blandt andet ved at medvirke til at bevare og styrke musikkorpset samt udbredelse af korpsets musik.
Foreningen samarbejder med musikkorpset og dets musikere. Foreningen har tillige til formål at skaffe medlemmerne gode tilbud om musikkorpsets virke.

Du kan få mere information her