Dagen gik godt

Lørdag den 14. september 2019 blev der afholdt 55 års jubilæum for Hold September 1964.

Kassernen i Gothersgade

Fra kl.8:15 til 09:00 mødte folk op på Livgardens Kasserne i Gothersgade. Der er flere sikkerhedsregler end tidligere, vi skulle identificere os med legitimation og vi fik udleveret et gæstekort.  Også for at komme ind i kantinen var der sikkerhed, hvis man ikke bliver lukket ind af en garder,  skal man have en kode til døren.

Vi kom trygt ind i kantinen hvor vi skulle have morgenmad. En vi havde hilst på hinanden bød Per (613) velkommen og fortalte at den selvbestaltede festkomite, havde set frem til denne dag i lang tid.

Inden vi skulle til morgenmaden tog Svend Jørgensen (614) ordet og fortalte at han lige havde været begravelse med Niels-Ole Døssing (609) der døde torsdag den 5. september. Han var tilmeldt til vores arrangement, men nåede desværre ikke at opleve denne dag. Vi har på alles vegne sendt en krans, som Svend sørgede for til bisættelsen.

Under morgenmaden blev der fortalt hvor mange der var tilmeldt (32) og hvem der havde meldt afbud (13). Der blev læst navnene op på de døde kammerater som vi har kendskab til. Herefter holdt vi 1 minuts stilhed.

En af vore kammerater, Jan (717) havde foreslået at vi drøftede om vi skulle mødes lidt hyppigere end hvert 5 år. Vi har ved tidligere jubilæer drøftet det uden et egentlig resultat, men denne gang kunne alle godt se at det er en god ide. Derfor vil vi lave et halvvejs-jubilæum (eller hvad det nu skal hedde) i begyndelsen af maj 2022.

Efter kaffe og brød, samt indkøbt Gammel Dansk, gik vi ud i det flotte vejr og fik taget et par gruppebilleder. Desværre måtte vi tage 2 da vi selv skulle tage dem.

Så gik turen til Kastellet, hvor vi så mindelunden over de udsendte og faldne soldater.

Herefter gik turen til Amalienborg, hvor vi skulle se indmarchen på pladsen og vagtskiftet. Der var virkelig mange på pladsen, de fleste turister, som nød at se de flotte soldater. Og vi kunne tænke tilbage på da det var os der var i centrum.

Under vagtskiftet gik vi til de Kgl. Garager, hvor Flemming Buhl (666) havde arrangeret at vi kunne se noget af den kongelige bilpark. Flemming var desværre forhindret, så han havde arrangeret med garagemester Bjørn Kvist, at han kunne lukke os ind og fortælle om hans arbejde og om bilerne. Ikke alle bilerne står i denne garage, men det var interessant at se dem der var der. En af dem vi ikke så, var Store Krone – Rolls Royce, der var på værksted. Men et interessant besøg.

Så var det tid til at finde Gilleleje i Nyhavn. Nogle gik direkte derned, medens andre tog turen gennem Amaliehaven og langs vandet til Nyhavn.

I Gilleleje var der frokost med øl og snaps. Snakken gik højt og der var højt humør ved alle borde.

Jørn Poulsen (638)

Jørgen Poulsen (638) fik os til at synge en sang på sønderjysk. Ervin Birk (603) holdt en tale om hvorfor vi mødes til soldaterjubilæum.

Det var for os alle sammen en mindeværdig dag, som vi vil se tilbage på med glæde. Vi ser frem til næste gang vi mødes.

Så er det tid til 60 års jubilæum for Livgardens hold September 1964