Musik fra Musikkorpset

Så er det tid til 50 års jubilæum for Livgardens hold September 1964