Livgardes Musikkorps venner

Dette er en forening der har følgende formål:

Foreningens formål er at virke for udbredelse og fremme af militær og harmoniorkester musik samt kendskab til Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Dette fremmes blandt andet ved at medvirke til at bevare og styrke musikkorpset samt udbredelse af korpsets musik.
Foreningen samarbejder med musikkorpset og dets musikere. Foreningen har tillige til formål at skaffe medlemmerne gode tilbud om musikkorpsets virke.

Du kan få mere information her

Hej!

Velkommen til Hold september 1964’s hjemmeside. Vi håber den bliver benyttet flittigt, og du kan her følge med i hvilket program der bliver lagt for 50 års jubilæet.

 

Jubilæet afholdes lørdag den 6. september 2014.

Vi mødes  på kassernen på Gothergade kl. 9:00

Så er det tid til 55 års jubilæum for Livgardens hold September 1964